December 30th, 2009

Dėstomi dalykai: organizacinė elgsena, viešųjų ryšių strategijos, komandos ugdymas ir bendradarbiavimas, besimokanti organizacija.

Mokslinių interesų kryptys: tarpsektorinė vadyba, tarporganizacinis bendradarbiavimas, pagalbus (angl. facilitative) vadovavimas, technologizuoto komunikavimo ir darbo produktyvumo tyrimai.

IMG_5727